Cilt bakımı

Fucidox Krem

ucidox krem deri yüzeyinde oluşan sorunların giderilmesinde kullanılan bir kremdir. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların giderilmesinde kullanılır. Antibakteriyel etkiye sahip olan fucidox krem yara, yanık, sivilce, iltihaplı sivilce, dolama, enfekte yanık, egzama, kıl kökü iltihabı tedavisinde kullanılmaktadır. Sizlere bu yazımızda fucidox krem hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

FUCİDOX % 2 krem
Etkin madde: Bir gram krem 20 mg fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 0.04 mg bütilhidroksianisol, 111 mg setil alkol içerir.

FUCİDOX nedir ve ne için kullanılır?

FUCİDOX 20g’lık alüminyum tüplerde sunulur. FUCİDOX’un etken maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir. FUCİDOX’a duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

 

Terapötik endikasyonlar

FUCİDOX; stafilokok, streptokok, propionibakterium aknes, corynebacterium minutissimum ve diğer FUCİDİN’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Bu endikasyonların belli başlı olanları enfekte yanık ve yaralar, impetigo, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, akne vulgaris, paronişya, sikozis barbae, hidrozadenit ve eritrazmadır.

 

Fucidox Krem Nasıl Kullanılır

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Uygulama şekli:

 • Cilt yüzeyine haricen uygulanır.
 • Kremin sürüleceği bölge temizlenir
 • İnce tabaka halinde sürülür ve ovalanır
 • Gerekli durumlarda gaz bez ile kapatılır

Fucidox Krem Yan Etkileri

Kontrendikasyonlar

Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

 • Bütilhidroksianisol ve setil alkol içerir.
 • Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mükoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.
 • Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına özen gösterilmelidir.
 • Bütün diğer topikal kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama, lokal deri reaksiyonlarına (kontakt duyarlılık riskini) ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesini artırabilir.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelik dönemi

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Hamilelik

FUCİDOX’un gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

FUCİDOX’un emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır. Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

Laktasyon dönemi

FUCİDOX’ un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

İstenmeyen etkiler

 • İmmün sistem bozuklukları
 • Bilinmiyor: Alerjik reaksiyon
 • Dermatolojik bozukluklar

Yaygın olmayan: Ekzantem, deride irritasyon, kaşıntı, yanma ve batma hissi, eritem, kuru deri.

Bilinmiyor: Kontakt dermatit, ekzema, ürtiker, anjionörotik ödem.

Doz aşımı ve tedavisi

Fusidik asit ile lokal uygulamada doz aşımı meydana gelebileceği konusunda hiçbir bilgi yoktur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu : Topikal kullanılan diğer antibiyotikler

ATC kodu : D06AX01

FUCİDOX’un etken madde olan fusidik asit; fucudium cuccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotik olup birçok gram-pozitif organizma üzerinde güçlü antibakteriyel etkiye sahiptir. Fusidik asit bakteriyel protein sentezini ribozomlarda aminoaçil-sRNA’dan proteinlere amino asit transferini engelleyerek inhibe eder.

Penisilin’e ya da diğer antibiyotiklere dirençli olan stafilokoklar FUCİDOX’a özellikle duyarlıdır. Topikal olarak uygulanan FUCİDOX’un terapötik etkinliği kısmen deri enfeksiyonlarına neden olan organizmalar üzerindeki antibakteriyel etkisi, kısmen de bu antibiyotiğin, bütünlüğü bozulmamış olan ciltten penetre olma yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Farmakokinetik özellikler

İn-vitro çalışmalar fusidik asidin bozulmamış insan derisinden penetre olabildiğini göstermektedir. Penetrasyonun derecesi, fusidik aside maruz kalma süresi ve derinin durumu gibi faktörlere bağlıdır.

Eliminasyon:

Fusidik asit başlıca safrayla ve az olarak da idrarla atılır.

Fucidox Krem Kullananlar

Fucidox Krem kullananlar mutlaka kremi doktorum tavsiye kullanmalıdır. Başkasında işe yarayan krem sizde aynı etkiyi göstermeyebilir.

Fucidox Krem Prospektüs

Fucidox krem size reçete edildiğinde kesinlikle prospektüs bilgilerini okumayı ihmal etmeyin krem hakkında en doğru ve güncel bilgiye reçete kağıdından ulaşabilirsiniz.

Fucidox Krem Fiyatı

Reçete ile satılan fucidox krem fiyatı bütün eczanelerde aynı fiyattır.

Sizlere bu yazımızda fucidox krem hakkında bilgi vermeye çalıştım. Fucidox krem nedir, fucidox krem ne işe yarar, fucidox krem nasıl kullanılır hakkında bilgiler bulunmaktadır. Krem hakkında verilen bilgiler reçete kağıdından ulaşmanız mümkündür

.